رهبری

بدنه خبر

اجرای کمپین خودمراقبتی فردی، خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی و سرطان و آموزش درخصوص برنامه خودمراقبتی جهت نمازگزاران پنجشنبه، 20 مهر 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه، در مورخه 96/7/14 کمپین خودمراقبتی فردی، خطرسنجی سکته های قلبی و مغزی و سرطان و آموزش درخصوص برنامه خودمراقبتی جهت نمازگزاران مسجدالنبی برگزار گردید.
 
همچنین در این کمپین تعداد 500 کارت تغذیه در سالمندی، مراقبت از پا و کارت گروه های غذایی میان نمازگزاران توزیع گردید.
 
 
 
 
پورتال اخبار