رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه آموزشی درخصوص اهمیت زندگی سالم در دوره سالمندی جهت سالمندان مددجو پنجشنبه، 20 مهر 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه، به مناسبت فرارسیدن روز جهانی سالمند و هفته ملی سلامت سالمندان و نیز نظربه مصوبات شورای ساماندهی سالمندان، در مورخه 96/7/17 جلسه آموزشی درخصوص اهمیت زندگی سالم در دوره سالمندی شامل تغذیه مناسب در دوره سالمندی، راههای پیشگیری از سقوط، راههای مراقبت کمر، زانو و پا و راههای تقویت حافظه جهت سالمندان مددجو در محل سالن اجتماعات اداره بهزیستی برگزار شد.
 
همچنین به سالمندان حاضر در جلسه کارت تغذیه سالمند تحویل داده شد.