رهبری

بدنه خبر

در خصوص سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی یکشنبه، 23 مهر 1396

به اطلاع می رساند سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی جهت نیم سال دوم 97-96 بر اساس جدول مشروحه ذیل فعال خواهد شد. مقتضی است ضمن اطلاع رسانی دقیق نسبت به ثبت درخواست، رسیدگی و پاسخگویی به تقاضاهای انتقال و میهمانی دانشجویان بر اساس بازه های زمانی مشروحه ذیل اقدام لازم بعمل آید. ضمنا متذکر می شود نقل و انتقال دانشجویان بایستی صرفا از طریق سامانه مذکور اقدام و پیگیری شده و استفاده از سایت یا سامانه دانشگاه دراین خصوص ممنوع است.

 

جدول زمانبندی سامانه انتقال و میهمانی دانشجویان

نیم سال دوم 97-96

20 آبان تا 10 آذر 96

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاه های مبداء وبارگذاری مدارک لازم

11آذر تا 25 آذر 96

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو

26آذر تا 10 دی 96

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء

11دی تا 23 دی 96

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو

24 دی تا 8 بهمن 96

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

 
 
پورتال اخبار