رهبری

بدنه خبر

ارائه خدمات بیمارستان سیار 50 تختخوابی در سرپل ذهاب چهارشنبه، 24 آبان 1396

بیمارستان سیار 50 تختخوابی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سرپل ذهاب  در حال خدمت رسانی به مصدومین حادثه زلزله است.

 
 

به گزارش وب دا ، بابرپایی بیمارستان سیار صحرایی دانشگاه خدمات در شهرستان زلزله زده  سرپل ذهاب  خدمت رسانی به مصدومین و هموطنان عزیز  این شهرستان توسط پرسنل و متخصصین درمانی دانشگاه در حال انجام است.                                                                                                                                  

 
پورتال اخبار