رهبری

بدنه خبر

مدال برنز شنا، زینت بخش دستان محمد فتحی زاده پنجشنبه، 16 آذر 1396
محمد فتحی زاده، ظهر امروز باشرکت در دومین المپیاد ورزشی در رشته شنا، 50 متر کرال سینه، موفق به کسب مقام سوم شد وتوانست برای شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بیجار افتخار بیافریند. وی از پرسنل خدمتگزار مرکز بهداشت بوده وسال ها است، در رشته شنا، 50متر کرال سینه فعالیت می کند. المپیاد مذکور از تاریخ 12 آذرماه لغایت24 آذرماه در شهرستان ساری با حضور بیش از دو هزار نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می گردد.
 
منبع: شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بیجار
 
پورتال اخبار