رهبری

بدنه خبر

کنفرانس آموزشی" احیا ء پایه سه‌شنبه، 14 آذر 1396
کنفرانس  آموزشی"  احیا ء پایه"در تاریخ 14آدر  ماه  با همکاری آموزش مداوم و واحد آموزش توسعه نیروی انسانی  و همکاری گروه طب اورژانس هدف آشنایی کارکنان با اصول  اولیه وپایه احیا قلبی و ریوی   در مرکز پزشکی  آموزشی و درمانی بعثت با حضور کارکنان از همه رده های شغلی  ودانشجویان برگزار شد.
 
منبع: روابط عمومی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت
 
پورتال اخبار