رهبری

بدنه خبر

راه اندازی مرکز مهارت آموزی وبژه زایمان طبیعی پنجشنبه، 16 آذر 1396

راه اندازی مرکز مهارت آموزی وبژه زایمان طبیعی

 

با همکاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان در راستای اجرای سیاست وزارت بهداشت و درمان در خصوص افزایش مهارت پرسنل مامایی و افزایش شاخص سلامت مادر و نوزاد  و کاهش عوارض زایمان مرکز مهارت آموزی ویژه زایمان طبیعی با هدف آموزش کلیه پرسنل مامایی شاغل در مراکز درمانی شهرستان های استان راه اندازی شد این مرکز  مجهز به تجهیزات انجام زایمان،کنترل  ومانیتورینگ جنین و مادر-تجهیزات احیا _مولاژمادر باردار با قابلیت های مختلف وضعیت جفت و جنین و مولاژاحیا نوزاد ووسایل کمک آموزشی می باشد این واحد قابلیت آموزش دستیاران زنان و زایمان و کودکان درزمینه  انجام زایمان  و احیا نوزاد را دارا می باشد.

 
منبع: روابط عمومی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت
 
پورتال اخبار