رهبری

بدنه خبر

اطلاع رسانی جهت دانشجویان رشته پزشکی – مقطع کارورزی شنبه، 2 دی 1396

بدینوسیله به اطلاع می رساند آزمون مهارتهای بالینی پایان دوره پزشکی عمومی در روز پنجشنبه مورخ 19/11/96  ساعت 8 صبح در محل سالن Skill lab دانشکده پزشکی برگزار می گردد. لذا از داوطلبین واجد شرایط درخواست می شود هرچه سریعتر جهت ثبت نام در آزمون مذکور از تاریخ 02/10/96 لغایت 20/10/96 به سامانه سما دانشکده پزشکی مراجعه نمایند.

 

 

 

 

EDO دانشکده پزشکی

 
پورتال اخبار