رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه - دانش آموختگان بهمن ماه 94 شنبه، 2 دی 1396

 

اطلاعیه

 

 


به اطلاع کلیه دانش آموختگان بهمن ماه 94 و بعد از آن که هنوز گواهی آزمون صلاحیت بالینی را دریافت ننموده اند و قصد شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی سال 1397 را دارند می رساند از طریق پورتال دانش آموختگان (mohed.behdasht.gov.ir/clinical) از تاریخ 30/10/96 لغایت 05/11/96 ثبت نام نمایند.

 

 

 

EDO دانشکده پزشکی

 
پورتال اخبار