رهبری

بدنه خبر

اطـــلاعیــه - کارگاه مهارتهای زندگی شنبه، 2 دی 1396

 

 

اطـــلاعیــه

 


دانشجویان رشته پزشکی بویژه ورودیهای 95 و 96 و همچنین دانشجویانی که کارگاه مهارتهای زندگی را نگذرانده اند می توانند از تاریخ 27/09/96 لغایت 29/09/96 جهت ثبت نام به مرکز مشاروه دانشجویی (سرکار خانم طیری) مراجعه نمایند. در ضمن کارگاه مذکور در روز پنجشنبه مورخ 30/09/96  در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می شود.

 

آموزش دانشکده پزشکی

            27/09/96

 
پورتال اخبار