رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه آموزشی مدیریت خطر حوادث و بلایا بصورت ویدئو کنفرانس سه‌شنبه، 5 دی 1396

برگزاری جلسه آموزشی مدیریت خطر حوادث و بلایا بصورت ویدئو کنفرانس

 

به گزارش روابط عمومی مرکز پزشکی آموزشی درمانی توحید و جراحی قلب شهید بروجردی ، جلسه آموزشی سنجه های ارزیابی ایمنی عملکردی بیمارستان در حیطه مدیریت خطر حوادث و بلایا بصورت ویدئو کنفرانس در ساعت 10 صبح مورخه 4/10/96 با حضور کلیه اعضای کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا در سالن جلسات ساختمان ریاست برگزار گردید .

در این جلسه بصورت همزمان جهت کلیه مراکز بیمارستانی توسط آقای پیرا کارشناس دبیرخانه کارگروه سلامت در حوادث غیر مترقبه آموزش لازم ارایه گردید.

 

همچنین در خصوص اهمیت هماهنگی در برنامه ریزی و پیشگیری از بروز حوادث داخلی بیمارستانی و کنترل و مدیریت بلایای خارجی از طریق ایجاد آمادگی و تمهیدات لازم تاکید گردید .

 
 
 
 
پورتال اخبار