رهبری

بدنه خبر

کارگاه خودمراقبتی درجوانان باهدف اموزش دانشجویان سه‌شنبه، 5 دی 1396
کارگاه خودمراقبتی درجوانان باهدف اموزش دانشجویان درخصوص مراقبت ازخود درزمینه های  خودمراقبتی ، تغذیه ، ورزش و فعالیت های بدنی ، پیشگیری ازحوادث ، سلامت روان ، اعتیادوموادمخدر ایدزوبیماریهای امیزشی ، دردوپردیس خواهران و برادران در محل دانشگاه فرهنگیان بصورت همزمان برگزارگردید.
  خانم کلاهی مدیر گروه آموزش وسلامت  دانشگاه علوم پزشکی کردستان درخصوص اهداف خود مراقبتی گفت : خود مراقبتی، عملی است که در آن، هر فردی از دانش، مهارت و توان خود به عنوان یک منبع استفاده می‌کند تا «به صورت مستقل» از سلامت خود مراقبت کند. منظور از «به صورت مستقل»، تصمیم‌گیری درباره خود و با اتکا به خود است. البته این تصمیم‌گیری می‌تواند شامل مشورت و کسب کمک تخصصی یا غیرتخصصی از دیگران (چه متخصص و چه غیرمتخصص) نیز باشد. اگرچه خود مراقبتی، فعالیتی است که مردم برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت خود انجام می‌دهند؛ اما گاهی این مراقبت به فرزندان، خانواده، دوستان، همسایگان، هم محلی‌ها و همشهریان آنها نیز گسترش می‌یابد.
 
 
 
 
 
ایشان در ادامه مردم  را در این رویکرد به عنوان خالقان سلامت  که کنترل بیشتری برسلامت خودخواهند داشت ومراقبت های جامع به جای مراقبت های پراکنده و نامنسجم توسعه می یابدومنابع موجود درجامعه  که می توانند حامی تغییرات مورد نیاز برای ارتقا سلامت باشند ،بیش ازپیش مورد توجه قرار می گیرند. درادامه کارشناسان  معاونت بهداشتی  سایر اهداف طرح خود مراقبتی را به سمع ونظر اساتید ودانشجویان رساندند.
 
پورتال اخبار