رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه درمان وپیشگیری سوء مصرف مواد مخدر چهارشنبه، 6 دی 1396

در تاریخ 1396/09/03 جلسه درمان و پیشگیری اختلالات سوء مصرف مواد با حضور جناب آقای دکتر قدوسی رئیس محترم  اداره اعتیاد وزارت بهداشت و کارشناسان همراه در دفتر معاون درمان برگزار گردید.

در این جلسه که معاون محترم بهداشتی دانشگاه ، معاون محترم درمان و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان حضور داشتند ، مباحثی پیرامون بیمه مراکز دولتی و خصوصی، سامانه اطلاعات درمان سوء مصرف مواد (آیداتیس) ، و همچنین فعالی DIC و عقد قرارداد با بیمه سلامت مطرح گردید. همچنین دراین جلسه در خصوص عملکرد معاونت درمان و نحوه  نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد استان تقدیر بعمل آمد.

 

 
پورتال اخبار