رهبری

بدنه خبر

برگزاری کمیته درون بخشی اطلاع رسانی همگانی بسیج ملی تغذیه (15 لغایت 30 دی ماه) دوشنبه، 11 دی 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه، در مورخه 96/10/7، کمیته درون بخشی اطلاع رسانی همگانی بسیج ملی تغذیه باحضور رئیس مرکز بهداشت مهندس معتمدی و مسئولین واحدهای ستادی با هماهنگی واحد تغذیه جامعه در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید.
 
در این جلسه مالکی کارشناس مسئول واحد تغذیه فعالیت های مورد انتظار ایام بسیج همگانی تغذیه را بیان نمودند، سپس راهکارهای اجرائی نمودن آن فعالیت ها توسط حاضرین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مصوب گردید.