رهبری

بدنه خبر

"جلسه برگزاری جشن دانش آموختگی" سه‌شنبه، 12 دی 1396

"جلسه برگزاری جشن دانش آموختگی"

دومین جلسه برگزاری جشن دانش آموختگی دانشجویان پرستاری ورودی 1392 در ساعت 12:30روزدوشنبه 96/10/11در کلاس شماره 105 با حضور مسئولین دانشکده ونمایندگان ستاد دانشگاه ،دفتر نهاد مقام معظم رهبری ، امور فرهنگی ودانشجویی برگزار گردید. دراین جلسه ضمن مروری بر مصوبات جلسه قبل وتفکیک وتعیین وظایف واحدهای ذیربط مقررگردید مراسم جشن دانش آموختگی در ساعت 10 روز چهارشنبه 20/10/96 در سالن ابن سینا برگزار شود.

 

 

 
پورتال اخبار