رهبری

بدنه خبر

کارگاه آموزشی مانا چهارشنبه، 13 دی 1396

"کارگاه مانا"

کارگاه آموزشی مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال ویژه دانشجویان ترم هفتم پرستاری در تاریخ 96/10/13 ساعت 8:30 صبح روز چهارشنبه در سالن اجتماعات دانشکده توسط اساتید گروه پرستاری برگزار گردید.دراین کارگاه بررسی شیرخوار کمتراز2 ماه و2ماهه تا 5 ساله ،پیگیری کودک بیمار و مشاوره با مادرارائه گردید.

 

 
پورتال اخبار