رهبری

بدنه خبر

کارگاه آموزشی یک روزه نظام مراقبت از عوارض بارداری و زایمان چهارشنبه، 13 دی 1396

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان

کارگاه آموزشی یک روزه نظام مراقبت از عوارض بارداری  و زایمان در مادران پرخطر 12/10/96 در مرکز بهداشت بانه برگزار گردید.

ابتدا رئیس مرکز بهداشت با تاکید بر لزوم ارتقای سطح سلامت مادران باردار باتوجه به اهداف توسعه هزاره، هدف برگزاری دوره آموزشی را به روز رسانی اطلاعات پرسنل ارائه دهنده خدمت در جهت بهینه سازی خدمات و مراقبتهای مورد نیاز مادران عنوان کرد.

در ادامه جلسه متخصصین قلب،زنان و زایمان ، مغزو اعصاب، داخلی و اورولوگ، بیماریهای شایع در زمان بارداری و نحوه اداره عوارض ناشی از آنها را تدریس نمودند.

جلسه با بیان انتظارات مرکز بهداشت از پزشکان مسئول مراکز خاتمه یافت. 
 
 
پورتال اخبار