رهبری

بدنه خبر

پانزدهمین همایش مدیران امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه های علوم پزشکی کشور شنبه، 16 دی 1396
در این همایش دکتر مصطفی پریدار قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به بیان برنامه ها و استراتژی های پشتیبانی و توسعه وزارت بهداشت در سال 97 پرداخت و بر لزوم مدیریت منابع، افزایش سهم خدمات رفاهی از هزینه های پرسنلی، توجه بیشتر به ورزش کارکنان و کاهش مصرف انرژی در دانشگاه ها در حوزه آب، برق و سوخت های فسیلی تاکید کرد.
 
 

وی با بیان اینکه رییس جمهور تاکید زیادی بر ادامه اجرای طرح تحول سلامت دارد، افزود: حوزه سلامت در دولت دوازدهم با چالش هایی از جمله تامین و تثبیت منابع روبرو است که گریبان دانشگاه های علوم پزشکی را گرفته و علیرغم تلاش های وزیر بهداشت، معاونین و مدیران این وزارتخانه، اما هنوز تثبیت منابع مالی انجام نشده است.

 در این همایش همچنین مهندس فردی، مدیرعامل موسسه کارآفرینان آوا سلامت به ارائه گزارشی از وضعیت این موسسه، مهندس جوادی نژاد گزارشی از بررسی شکاف کیفیت در ارائه خدمات، مهندس هادی گزارشی از وضعیت اجرای پروژه های مشترک دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حوزه پشتیبانی و رفاهی از سال 94 تا کنون، مهندس خدابنده لو به ارائه گزارشی از دومین المپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان وزارت بهداشت و مهندس کفاشی نیز گزارشی از عملکرد برنامه های عملیاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در حوزه پشتیبانی و رفاهی در سال 96 پرداختند

 
پورتال اخبار