رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه هماهنگی امتحانات سه‌شنبه، 19 دی 1396
در این جلسه که در دفتر ریاست محترم دانشکده و با حضور معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده ، مسئول آموزش دانشکده ، مسئول امتحانات و مراقبین تشکیل شد ، رییس دانشکده ضمن تشکر از حاضرین به نقش مراقبین در هرچه بهتر برگزار شدن امتحانات اشاره کردند و تاکید نمودند که طبق آیین نامه امتحانات با متخلفین در جلسه امتحان برخورد شود . آقای یعقوبی همچنین تاکید نمودند که مراقبین محترم حتما کارت ورود به جلسه دانشجویان را بررسی نمایند. در پایان هریک از حاضرین به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
 
پورتال اخبار