رهبری

بدنه خبر

برگزاری مانور دور میزی زلزله درسالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان پنجشنبه، 21 دی 1396

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان  

مانور دور میزی زلزله بمنظورگرامیداشت هفته کاهش خطر بلایای طبیعی با شعار(( کاهش تعداد افراد تحت تاثیر حوادث تا سال 1409 )) در مورخه 96/10/16  با حضور کلیه مسئولین ادارات عضوشورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان بانه با اولویت وقوع زلزله5/4   ریشتری در عمق 25 کیلومتری با مرکزیت  شهرکانیسور،  در سالن اجتماعات  شبکه بهداشت و درمان برگزار گردید . در جلسه فوق ضمن اعلام آمادگی کامل در مواقع زلزله ، وظایف ادارات متبوع از قبیل فراخوان پرسنل ، برپایی پست فرماندهی ،اعزام تیم های ارزیابی سریع ،تجزیه و تحلیل نتایج ارزیابی و در نهایت اعزام  تیم های عملیاتی  به منطقه بطورکامل توضیح داده شد.
 
پورتال اخبار