رهبری

بدنه خبر

کارگاه مبانی اخلاق پزشکی واخلاق حرفه ای در سالن آمفی تئاتر مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت سنندج برگزار گردید. پنجشنبه، 21 دی 1396

گروه هدف این کارگاه شامل کلیه رشته های فوق تخصص و متخصصین گروه های داخلی، جراحی، زنان و زایمان، کودکان، روانپزشکی و روانشناسی، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، توانبخشی، بیهوشی، پزشکی قانونی، طب اورژانس، طب کار، داروسازی، پزشک عمومی، پرستاری، مامایی، مهندسی پزشکی، بهداشت و گروه مدیریت بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود.

 
 
 

در ابتدای این کارگاه رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به بیان مبانی اصلی اخلاق پزشکی، تعاریف آن و اخلاق عمومی پرداخته و مصادیق رعایت اخلاق پزشکی و حرفه ای را بعنوان یک ضرورت در کنار فضیلت برشمرد.

دکتر سیامک واحدی ضمن بیان سیاست دانشگاه در راستای نهادینه سازی اصول اخلاق پزشکی ،گزارشی از تدوین کدهای رفتاری برای کلیه رده های مختلف کارکنان دانشگاه را توسط تیم شورای عالی اخلاق دانشگاه ارائه و بر پایبندی همکاران نسبت به آن تأکید کرد.

در ادامه متخصص بیهوشی و مسئول درس اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کردستان ضمن اشاره به تعاریف مندرج در ادبیات ایرانی و اسلامی بر تعاریف نوین از اخلاق پزشکی و تاریخچه آن تاکید نمود.

دکتر محمد مهرآسا همچنین به تبیین ضرورت رعایت اخلاق پزشکی از دیدگاه فلسفی و نگرشی پرداخت.

در پایان رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز مبانی عملی اخلاق پزشکی، اصول اخلاق پزشکی، پروفشنالیزم و مصداق های عملی و نحوه زندگی اخلاقی پزشکان و گروه پزشکی را بصورت عملی و مصداقی بیان کرد.

دکتر یدا... زارع زاده ضمن تأکید بر هشت تست اخلاقی برای سنجش رفتار فرد به لزوم آموزش و یادگیری اخلاق در کنار تأمل و تفکر بر چالش های اخلاقی در قدم به قدم زندگی روزمره طبابت و ارائه خدمات بهداشتی درمانی اشاره کرد.

در پایان هریک از حاضران در جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده پرداختند.

گفتنی است این کارگاه در راستای مصوبات شورای عالی اخلاق پزشکی دانشگاه و برای نهادینه کردن مباحث اخلاق پزشکی و اخلاق حرفه ای توسط مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی کردستان و با همکاری مرکز پزشکی بعثت با امتیاز آموزشی بازآموزی شغلی برگزار شد.

 
 
منبع: روابط عمومی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت
 
پورتال اخبار