رهبری

بدنه خبر

برگزاری دومین جلسه کمیته تجویز و مصرف منطقی داروی بیمارستانی در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان یکشنبه، 24 دی 1396

با توجه به اهمیت تجویز و مصرف منطقی دارو و با هدف بررسی چک لیست های دارویی، جلسه ای با حضور پزشکان و داروسازان واحد کمیته تجویز و مصرف منطقی داروی بیمارستانی در تاریخ 19/10/96 برگزار گردید. در این جلسه بررسی مقدماتی اشکالات چک لیست های دارویی مربوط به بیمارستان توحید، صورت گرفت.

همچنین گزارشی از آمار مصرف و هزینه آنتی بیوتیک‌های دارای چک لیست در بیمارستان‌های تحت پوشش در هشت ماه اول سال 95 و 96 توسط مسئول واحد مراقبت‌های دارویی ارائه شد.

در ادامه دکتر کامبیز حسن زاده، معاون غذا و دارو بر اهمیت و تاثیر چک لیست‌ها بر کاهش مصرف اقلام آنتی بیوتیک در بخش‌های بستری بیمارستان‌ها تاکید نمود.

همچنین در راستای ارائه راهکارهای جلوگیری از گسترش مقاومت به آنتی بیوتیک‌ها و هزینه‌های بالای ناشی از آن، سایر اعضا به بحث و ارائه پیشنهادات پرداختند.
 
پورتال اخبار