رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه فراخوان واگذاری خدمات دارویی (سرپایی و بستری) مرکز پزشکی کوثر چهارشنبه، 18 بهمن 1396

مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر در نظر دارد داروخانه و خدمات دارویی ( سرپایی و بستری ) بدون ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی را از طریق مزایده واگذار نماید. مؤسسین محترم داروخانه های واجد شرایط در شهرستان سنندج ( اشخاص حقیقی ) در صورت تمایل می توانند درخواست کتبی خود را برای طرح در کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی کردستان از تاریخ 17/11/96 لغایت پایان وقت اداری روز 24/11/96 به دبیرخانه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار