رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص مناقصه هندریل ها و کفسازی ورودی سالن آمفی تئاتر بیمارستان 637 تختخوابی کوثر سنندج شنبه، 21 بهمن 1396
به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه فوق الذکر می رساند مطالب ذیل در پاسخ به سوالات تعدادی از شرکت ها اعلام می گردد و می بایست تمامی شرکت کنندگان متن این اطلاعیه را چاپ کرده و همراه با اسناد مناقصه در پاکت (ب) بصورت مهر و امضا شده قرار دهند.

 

1-      در خصوص هندریل ها نوع قطعه ابتدا و انتهایی ، زانویی و از جنس پی وی سی می باشد.

2-      دستک های اتصالی هندریل ها ، از جنس پی وی سی استفاده شود.

3-      واش بتن دسترسی آمفی تئاتر، نوع فاصله نگهدار انتخاب شده که با توجه به شیب مورد نیاز قابل تنظیم بوده و با عنایت به وضعیت موجود نیازی به اصلاح زیرسازی و اجرای اندود و بتن در کف نمی باشد.

4-      در خصوص دستگیره های اتکاء ثابت و متحرک در سرویس های بهداشتی و دوش بیمار ، قطر لوله های استنس استیل مصرفی بایستی یک اینچ در نظر گرفته شود. 
 
پورتال اخبار