رهبری

بدنه خبر

آگهی فراخوان ارزیابی انتخاب سرمایه گذار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان در نظردارد اجرای پارکینگ طبقاتی بیمارستان 637 تختخوابی کوثر سنندج را به روش ساخت ، بهره برداری و انتقال ( (BOT از طریق ارزیابی انتخاب سرمایه گذار به شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید. دوشنبه، 23 بهمن 1396

موضوع مناقصه : احداث پارکینگ طبقاتی بیمارستان 637 تختخوابی کوثر دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 محل اجرای عملیات : استان کردستان شهر سنندج

مشخصات پروژه : زیر بنای کل پارکینگ طبقاتی بیمارستان حدود 26500 متر مربع

این پارکینگ دارای سازه بتنی و در 3 سقف در زیرزمین که سقف آخر آن پارکینگ روباز و همتراز زمین به همراه سقف رامپ ها و پله ها می باشد. طراحی پارکینگ طبقاتی به صورتی می باشد که در زمان بروز حوادث و بحران قابل بهره برداری می باشد. سقف ها دال بتنی و قالب زیر سقف عرشه فولادی است.

مبلغ برآورد اجرای عملیات :230000000000ریال (دویست و سی میلیارد ریال )

تاریخ انتشار نوبت اول : 23/11/96

تاریخ انتشار نوبت دوم: 30/11/96

شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک ارزیابی از تاریخ نشر آگهی به آدرس http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان(بخش اطلاعیه ها) به آدرس MUK.AC.IR مراجعه نمایند.

آخرین مهلت ارسال مدارک، شرایط مناقصه و پیشنهادات: شرکت کنندگان بایستی نسبت به ارسال کلیه مدارک و اسناد مربوطه(تکمیل شده) (دستی یا پست ) لغایت تاریخ 12/12/1396 به آدرس کارفرما اقدام نمایند.

آدرس کارفرما :استان کردستان– شهرستان سنندج- میدان آزادی– ابتدای خیابان آبیدر– دبیر خانه (محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان–کد پستی 6618634683 

تاریخ تشکیل کمسیون ارزیابی پیشنهادات : کمیسیون مناقصات در تاریخ 17/12/1396 ساعت 9 صبح روز پنج شنبه  در سالن جلسات ستاددانشگاه برگزار خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33288915-087 تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات فنی با دفتر مرکزی مهندسین مشاور همگون با شماره 36632304-031 تماس حاصل نمایند.

 دانلود اسناد پیوست

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی کردستان
 
 
 
پورتال اخبار