رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه: پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی پیمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در رشته های علوم پایه و بالینی چهارشنبه، 9 اسفند 1396

دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نظر دارد در رشته های علوم پایه و بالینی اقدام به جذب هیات علمی پیمانی نماید ، لازم است متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی به آدرس http://jazb.aac.behdasht.gov.ir  مراجعه نمایند. همچنین ثبت نام به صورت الکترونیکی و متمرکز انجام خواهد شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار