رهبری

بدنه خبر

فراخوان سه‌شنبه، 15 اسفند 1396

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نظر دارد تعدادی از ملزومات اداری و غیر اداری اسقاط و ضایعات خود را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت بازدید از تاریخ 14 اسفند لغایت 20 اسفند همه روزه از ساعت 8 صبح لغایت 15 بعدازظهر به آدرس بلوار پاسداران پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان (مدیریت پشتیبانی پردیس) مراجعه نمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار