رهبری

بدنه خبر

کــارگــاه «تجویز و مصرف منطقی دارو و اصول صحیح نسخه نویسی» سه‌شنبه، 15 اسفند 1396

قابل توجه دانشجویان پزشکی شرکت کننده درآزمون پیش کارورزی اسفند ماه 96

کــارگــاه

«تجویز و مصرف منطقی دارو

و اصول صحیح نسخه نویسی»

زمان : 19 و 20/12/1396

مکان : سالن Skill lab دانشکده پزشکی 

 
پورتال اخبار