رهبری

آر اس اس اخبار (RSS)

در این بخش آر اس اس (RSS) اخبار منتشر شده در پایگاه اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان کردستان قرار دارد.
 
 
تمام اخبار
1m
22-22
آخرین اخباربیمارستان فجر مریوان
آخرین اخباربیمارستان فجر مریوان » اطلاعیه های بیمارستان فجر
آخرین اخباربیمارستان فجر مریوان » دستاوردهای بیمارستان
اخبار
اخبار آموزش مداوم
اخبار اصلی سایت
اخبار اصلی سایت » آموزشی-زمان شروع امتحانات وزمان حذف اضطراری
اخبار اصلی سایت » عمومی
اخبار روابط عمومی
اخبار مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
اخبار مهم
اخبارگروه سلامت حرفه ای
اداره بازرسی
اداره تجهیزات پزشکی
اداره کارگزینی ستاد
اردوی تفریحی پرسنل وپرستاران خانم بیمارستان قدس
اطلاع رسانی مرکز کوثر
اطلاعیه ها
اعتبار بخشی
امور بین الملل
برگزاری کارگاه آتش نشانی
برنامه استراتژیک دانشگاه
برنامه های هفته سلامت
بسیج جامعه پزشکی
بهداشت تست اخبار
بیمارستان امام حسین(ع) بیجار
بیمارستان بو علی مریوان
بیمارستان شهدای دهگلان
بیمارستان شهدای دهگلان
بیمارستان شهید بهشتی قروه
بیمارستان شهید بهشتی قروه » اخبار و رویدادهای بیمارستان شهید بهشتی قروه
بیمارستان شهید چمران سروآباد
بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه
بیمارستان کوثر سنندج
بیمارستانها
بیمارستانها » بیمارستان امام خمینی دیواندره
بیمارستانها » بیمارستان امام خمینی سقز
بیمارستانها » بیمارستان بعثت
بیمارستانها » بیمارستان توحید
بیمارستانها » بیمارستان دیواندره
بیمارستانها » بیمارستان سینا کامیاران
بیمارستانها » بیمارستان قدس
بیمارستانها » بیمارستان کوثر سنندج
بیمارستانها » بیمارستان کوثر سنندج » اطلاع رسانی مرکز کوثر
پذیرش در مقطع دکترای آموزشی
پرتال داخلی
تجهیزات پزشکی
جلسه بودجه و مالی و مسئولین امور مالی
خبرهای واحد خدمات بالینی
دانشکده بهداشت
دانشکده پزشکی
دانشکده پزشکی » آموزش
دانشکده پزشکی » پژوهش
دانشکده پزشکی » پژوهش
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده ها
دانشکده ها » دانشکده پرستاری و مامایی
دانشکده ها » دانشکده پیراپزشکی
دانشکده ها » دانشکده دندانپزشکی
دهمین کنفرانس بین المللی-انگلیسی
راه اندازی پارکینگ
راه اندازی سایت پارکینگ بیمارستان قدس
روابط عمومی فوریتها
سایت اصلی
سمینارها و همایش ها
شبکه ها
شبکه ها » شبکه بانه
شبکه ها » شبکه بانه-صفحه اصلی
شبکه ها » شبکه بهداشت دیواندره
شبکه ها » شبکه بهداشت دیواندره » شبکه دیواندره - آموزش سلامت
شبکه ها » شبکه بهداشت دیواندره » شبکه دیواندره - بهداشت محیط
شبکه ها » شبکه بهداشت دیواندره » شبکه دیواندره - بیماری ها
شبکه ها » شبکه بهداشت دیواندره » شبکه دیواندره - حرفه ای
شبکه ها » شبکه بهداشت دیواندره » شبکه دیواندره - خانواده
شبکه ها » شبکه بهداشت دیواندره » شبکه دیواندره - دانستنی سلامت
شبکه ها » شبکه بهداشت دیواندره » شبکه دیواندره - فناوری
شبکه ها » شبکه بهداشت دیواندره » شبکه دیواندره - فوریت پزشکی
شبکه ها » شبکه بهداشت دیواندره » شبکه دیواندره - گسترش
شبکه ها » شبکه بهداشت دیواندره » شبکه دیواندره - مدارس
شبکه ها » شبکه بهداشت دیواندره » شبکه دیواندره - مزایده
شبکه ها » شبکه بهداشت مریوان
شبکه ها » شبکه بهداشت و درمان قروه
شبکه ها » شبکه بهداشت و درمان قروه » شبکه قروه - بیمارستان شهید بهشتی قروه
شبکه ها » شبکه بهداشت و درمان قروه » شبکه قروه - مرکز بهداشت قروه
شبکه ها » شبکه بهداشت ودرمان بیجار
شبکه ها » شبکه دهگلان
شبکه ها » شبکه مریوان
شبکه ها » شبکه کامیاران
شبکه ها » شهرستان سروآباد
شبکه ها » شهرستان سقز
شبکه ها » مرکز بهداشت سنندج
گروه آموزش و توانمندسازی کارکنان
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
مدیریت بودجه
مدیریت تحول اداری
مدیریت توسعه
مدیریت توسعه سرمایه انسانی
مدیریت حراست
مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
مدیریت خدمات
مدیریت عمرانی
مدیریت مالی
مدیریت مالی
مرکز بهداشت شهرستان قروه
مرکز تحقیقات بهداشت محیط
مرکز تحقیقات سلولی و ملکولی
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
مرکز تحقیقات گوارش و کبد
مرکز توسعه تحقیقات بالینی بعثت
مرکز رشد فناوری سلامت
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
مطالب مفید حوزه آزمایشگاه
معاونت آموزشی توحید
معاونت اجتماعی
معاونت اجتماعی
معاونت غذا دارو-مطالب مفید دارو
معاونت غذا دارو-مطالب مفید غذا
معاونت ها
معاونت ها » معاونت آموزشی
معاونت ها » معاونت آموزشی » معاونت آموزشی - مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
معاونت ها » معاونت آموزشی- مدیریت شاهد و ایثارگر
معاونت ها » معاونت بهداشتی
معاونت ها » معاونت بهداشتی » 1
معاونت ها » معاونت بهداشتی » 1
معاونت ها » معاونت بهداشتی » 1
معاونت ها » معاونت بهداشتی » 1
معاونت ها » معاونت بهداشتی » 1
معاونت ها » معاونت بهداشتی » 1
معاونت ها » معاونت پژوهشی و فناوری
معاونت ها » معاونت پژوهشی و فناوری » کنگره میکروبیولوژی
معاونت ها » معاونت توسعه و مدیریت منابع
معاونت ها » معاونت دانشجویی فرهنگی
معاونت ها » معاونت درمان
معاونت ها » معاونت درمان » 1
معاونت ها » معاونت درمان » 1.1
معاونت ها » معاونت غذا و دارو
معاونت ها » معاونت غذا و دارو » مدیریت دارو
معاونت ها » معاونت فرهنگی و امور دانشجویی
همایش و گردهمایی
کمیته تحقیقات
پورتال اخبار