رهبری

گالری تصاویر


 
 گزارش تصویری دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
 
اولین اجلاس مدیران دانشگاه در سال 1397
هفته سلامت