شاخص های آماری

برای مشاهده و دریافت شاخص های آماری مربوط به هر معاونت، بر روی معاونت مورد نظر کلیک نمایید.

هم چنین برای ارتباط با رابطان آمار می توانید به صفحه رابطان آمار مراجعه نمایید.

 

   معاونت آموزشی

   معاونت تحقیقات و فناوری

 

   معاونت فرهنگی و دانشجویی

 

   معاونت بهداشت

 

   معاونت درمان

 

   معاونت غذا و دارو

 

   معاونت توسعه مدیریت و منابع