رهبری

مرکزتحقیقات بالینی بیمارستان بعثت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان / مراکز تحقیقاتی / مرکزتحقیقات بالینی بیمارستان بعثت
مرکز توسعه تحقیقات بالینی در یک نگاه
معرفی واحد:
Besat Clinical Research Development 
 

 واحد توسعه پژوهشهای بالینی بیمارستان بعثت به همت معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و مسؤلین محترم مرکز آموزشی درمانی بعثت در تاریخ   85/4/19 توسط معاونت محترم تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی درمحل بیمارستان بعثت افتتاح گردید. این واحد زیر نظر مستقیم معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مشغول به فعالیت می باشد. کلیه خدمات و تسهیلات پژوهشی این مرکز با هزینه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به صورت رایگان ارائه می گردد.

اخبار مرکز توسعه بالینی بعثت
تاکنون اطلاعاتی ثبت نشده است.