رهبری

مرکز تحقیقات بیماریهای ریه وآلرژِی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کردستان / مراکز تحقیقاتی / مرکز تحقیقات بیماریهای ریه وآلرژِی
مرکز تحقیقات ریه و آلرژی در یک نگاه
اخبار
اولین مدرسه تابستانه ملی نانو شنبه 28 اردیبهشت 1398
سازمان متخصصان نانو(NEO) با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نظر دارد در راستای ترویج علوم و فنون نانو با دیدگاه استارت آپی و با تاکید بر کارآفرینی دانش بنیان در حوزه علوم و فنون نانو اولین مدرسه تابستانه ملی نانو را در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار می نماید ادامه خبر
بند ک ماده 2 آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398
قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از بند ک ماده 2 آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان هر سه ماه یکبار انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر طبق آیین نامه مذکور صورت می گیرد. ادامه خبر
اولین فراخوان ایده های فناورانه چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398
دانشگاه علوم پزشکی کردستان اولین فراخوان ایده های فناورانه را برگزار می نماید، لذا از کلیه ی علاقه مندان جهت شرکت در فراخوان دعوت به عمل می آورد ادامه خبر