.

.

اخبار مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه
رسالت

رسالت اصلی مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه خدمت رسانی ، برنامه ریزی  ، سازماندهی ، هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیتها در کلیه زمینه های،امور قرارداد ها و مناقصات، امور خدماتی ، اجرای عملیات خرید کالاها و خدمات مورد نیاز ،دبیرخانه و بایگانی ، سیستم انبار و اموال،امور رفاهی و ورزشی، حمل و نقل و امور املاک دانشگاه براساس قوانین و مقررات ، آئین نامه ها ، بخشنامه ها و سایر مصوبات ابلاغ شده از سوی ستاد و مراجع ذیصلاح می باشد.

پیوند ها