درباره مرکز

مقدمه

بسیاری از کشورها در منطقه مدیترانه شرقی (خاورمیانه) مراکز توسعه آموزش پزشکی (M.E.D.C) را به عنوان یک مرکز علمی جهت تربیت نیروی انسانی در گروه پزشکی ایجاد کرده اند. دامنه فعالیت مراکز فوق از بخش ها و مراکز بزرگ کشوری تا واحدهای کوچک وابسته به دانشگاه ها و بیمارستان ها گسترش یافته است. این مراکز در راستای کمک به موسسات آموزشی در رسیدن به اهدافشان در زمینه تربیـت نیروی انسانی در گروه پزشکی، خدمات متنوعی را ارائه می دهند.

مرکز توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان، به عنوان یکی از مدیریت های وابسته به حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، در سال 1374 شروع به کار کرد .

این مرکز حمایـت های تخصصی خود را در زمینه توسعه فعالیت های آموزشی و اطلاعاتی برای موسسات یا سازمان های مسئول در گروه آموزش پزشکی فراهم می سازد. هدف ارائه خدمات مذکور، بهبود کیفیت آموزش از طریق برنامه ریزی، ارزشیابی، سازماندهی و پژوهش می باشد.


ماموریت
ماموریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، به عنوان زیرمجموعه حوزه معاونت آموزشی دانشگاه، پشتیبانی علمی و فنی از هدایت، برنامه ریزی و نظارت بر جهت گیری فعالیت های آموزشی دانشگاه می باشد. همچنین، این مرکز متولی آموزش اساتید، ارزشیابی برنامه های آموزشی و  دروس مرتبط با آموزش پزشکی در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد. احترام به ارزش های اسلامی انسانی، توجه به نیازهای مشتریان و پاسخگو بودن در برابر آنها، و پایبندی به اصول علمی و نظام مندی در کلیه فعالیت ها، ارزش های حاکم بر این مرکز می باشند.
چشم انداز
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان به عنوان نمونه بارزی از تحقق اصول علمی آموزش پزشکی و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در یک مجموعه سازمانی دانشگاهی قابل عرضه خواهد بود.
اهداف بلند مدت
  •  کمک به معاونت آموزشی دانشگاه در هماهنگ سازی فعالیت واحدهای آموزشی دانشگاه با سایر فعالیت ها برای پاسخ به نیازهای کلان جامعه
  • تامین نیروی انسانی آموزش دیده در زمینه آموزش علوم پزشکی برای برآورد نیاز  مراکز توسعه و دانشگاه های علوم پزشکی کشور
  • کمک به نظریه پردازی در زمینه آموزش علوم پزشکی و تدوین مبانی نظری نظام اسلامی ایرانی در آموزش علوم پزشکی