ارتباط با ما

چارت سازمانی مدیریت امور آموزشی وتحصیلات تکمیلی


مدیر امورآموزشی

دکتر محمود کلاهدوزان

پزشک عمومی

تلفن: 33664648

داخلی: 8217

 

رییس دفتر آموزش

نظیفه ساطوری

دیپلم

تلفن:33664648

داخلی: 8217

 

مسئول واحد فارغ التحصیلان

خانم غزال شافعی

کارشناس پرستاری

تلفن:33664648

داخلی: 8217

 

کارشناس واحد فارغ التحصیلان

خانم آرزو کسنزانی

کارشناس علوم تربیتی

تلفن: 33664648

داخلی: 8217

 

مسئول واحد رایانه آموزش کل

خانم مهندس سمیه مرادیانی

کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

تلفن: 33664648

داخلی: 8209

 

کارشناس آموزشی تحصیلات تکمیلی ودستیاری

خانم اقدس گلزاری

کارشناس ادبیات فارسی

تلفن :33664648

داخلی: 8221

 

کارشناس آموزش دانشکده پزشکی ودندانپزشکی

خانم روناک قصیری نژاد

کارشناس کتابداری

تلفن :33664648

 داخلی: 8221


کارشناس آموزش دانشکده پزشکی ودندانپزشکی

خانم چیمن ندری

کاردان بیهوشی

تلفن :33664648

 داخلی: 8221


کارشناس آموزش دانشکده پیراپزشکی

خانم نیلوفر سان احمدی

دیپلم تجربی

تلفن :33664648

 داخلی: 8205


کارشناس آموزش دانشکده پرستاری ومامایی

خانم بیان نوری

کارشناس بهداشت محیط

تلفن : 33664648

 داخلی: 8215


کارشناس آموزش دانشکده بهداشت

ناصر رامش

کارشتاس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

تلفن :33664648

 داخلی: 8228


بایگان آموزش کل

اسعد محمدی

دیپلم

تلفن: 33664648

داخلی: 8214