اداره آموزش مداوم

آموزش مداوم (CME)

رسالت:

همسو با رسالت کلی دانشگاه و معاونت آموزشی ،واحد آموزش مداوم تامین و تایید برنامه های آموزشی به منظور تحقق  و ارتقاء یادگیری مشمولین آموزش مداوم تحت پوشش دانشگاه را برعهده دارد.

 این واحد رسالت خود را از طریق هدایت و هماهنگی اعضای هیات علمی و مدرسین و مربیان با مراکز برای اعتلای مهارت های عملی و علمی مشمولین به منظور بهبود انجام موثرتر و کارآمدتر مسئولیت های حرفه ایی آنها در حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه به انجام می رساند.

 

انواع برنامه های آموزش مداوم:

 

1- کنفرانس ادواری

2- کنفرانس یکروزه

3- کارگاه

4- سمینارها و کنگره ها

5-  مدون

6-  دوره آموزش کوتاه مدت حرفه ای

7-  خودآموزی (آموزش مجازی)

 

وظایف و فعالیتهای آموزش مداوم:

 

1- برگزاری ماهانه جلسات کمیته های آموزش مداوم

2- برنامه ریزی برای اجرای برنامه های آموزش مداوم و آموزش مجازی

3- صدور مجوز برنامه های آموزش مداوم

4- نظارت و بازرسی بر اجرای برنامه ها

5- صدور گواهی شرکت کنندگان و سخنرانان در برنامه

6- صدور گواهی نهایی  و کمیته ماده 6

7- بررسی اثر بخشی برنامه ها از طریق تجزیه و تحلیل ارزشیابی و نظرسنجی برنامه ها

 

دبیر آموزش مداوم:  آقای شهرام شریفی

کارشناسان دفتر آموزش مداوم :   خانم رضیه معزی،آقای کریم ندیمی و خانم سمیرا قادری

 

تلفن تماس: 08733664651 ،08731827272 و 08721827273

دریافت فایل های مفید
فرآیندهای آموزشی مدیریت امور آموزشی
جدول شهریه دانشجویان شهریه پرداز در سال تحصیلی 97-96
برگزاری هم اندیشی تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
مصوبات شورای تخصصی آموزش پزشکی
مصوبات هشتاد و دومین شورای تخصصی آموزش پزشکی مورخ 95/11/20