توصیه های بهداشتی

توصیه های بهداشتی

استفاده صحیح از کوله پشتی

شعار سال 1397

شعار سال 1397

آخرین اخبار معاونت

کارگاه آموزشی تشخیص، درمان و مراقبت سل

درمان بیماران با استراتژی DOTS، غربالگری فعال در گروههای در معرض خطر بالا و گزارش تحلیلی وضعیت برنامه...

پنجشنبه 22 آذر 1397

اجرای طرح دهان ودندان عاری از پوسیدگی دانش آموزان

مهر وآبان تعداد 651 دانش آموز پایه ششم خدمات دندانپزشکی...

پنجشنبه 22 آذر 1397

کارگاه یک روزه آموزشی توجیهی کارشناسان مسئول تغذیه و کارشناسان ترویج جهاد کشاورزی

ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه با تاکید بر زنان روستایی و عشایری کشور ....

پنجشنبه 8 آذر 1397

برگزاری کارگاه آموزشی حوادث ترافیکی

آخرین گزارش بین المللی ایمنی راها که در سال 2015 منتشر شده است، سالیانه 000،250،1 نفر ...

پنجشنبه 8 آذر 1397

کارگاه یک روزه غیر حضوری بیماریهای قابل پیشگیری با وا کسن و دیابت

ارائه آموزشهای خودمراقبتی به بیماران ،افراد درمعرض خطرو عموم جامعه و ...

شنبه 3 آذر 1397
مأموریت های حوزه معاونت بهداشتی

 خدمات و وظایف کلی

 ارتقاء سلامت مادران و کودکان و سالمندان  
تأمین زندگی بهینه در تمام طول عمر افراد جامعه
مدیریت و مراقبت بیماریهای واگیردار
مدیریت و مراقبت بیماریهای غیرواگیر 
مدیریت مراقبت از جراحات و صدمات و کاهش میزان بیماریهای ناشی از کار
مدیریت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع 
تأمین سلامت محیط و کار (کنترل و نظارت بر آب آشامیدنی، نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، سالم سازی محیط های کار) 
  توجه به سلامت روان
پیشگیری و آموزش در زمینه سوء مصرف دارو و مواد مخدر
مدیریت سلامت دهان و دندان
ترویج شیوه زندگی سالم
نظارت بر سلامت مدارس
توجه به مشکلات زیست محیطی (آلودگی آب ، هوا، خاک)
افزایش میزان دسترسی به مراقبت های بهداشتی اولیه
بهبود تغذیه جامعه
مدیریت بحران در شرایط اضطرار آموزش مهارتهای زندگی (فرزند پروری و حل مسئله، تفکر نقادانه، برقراری ارتباط و ...

استراتژیهای مرکز بهداشت استان

صیانت از استانداردهای مربوط به حوزه سلامت
هدایت و رهبری برنامه های سلامت
برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی مبتنی بر شواهد در رابطه با سلامت فردی و اجتماعی
مشتری مداری و پایبندی به تعهدات کشوری و استانی
استفاده از تکنولوژی و فناوری های روز برای اجرایی برنامه های سلامت محور
بهبود مستمر و کیفی شاخص های سلامت( زندگی طولانی، قدرت جسمی، ذهنی، روحی، عاطفی و اجتماعی بالا برای یک زندگی پویا و مثمر)
اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور کنترل و کاهش عوامل تهدید کننده سلامت(عوامل اجتماعی، زیست محیطی، بیولوژیک و ... )
   تلاش در راستای افزایش آگاهی عمومی از روش زندگی و مهارت کافی در خود مراقبتی
 
 نشانی : سنندج خیابان آبیدرستاد دانشگاه علوم پزشکی
تلفن تماس: 33235445  و 33234225 -087
دور نگار : 33287911 -087
دفتر معاونت بهداشتی : 33283003 - 087