هفته سلامت

هفته سلامت

شعار 1396سال

شعار 1396سال

شعار سال 1396

آخرین اخبار معاونت

برگزاری دومین کمیته دانشگاهی ارتقاء سلامت مادران باردار

تعیین فوکال پوینت مادران باردار در همه شهرستان های سطح استان ...

شنبه 29 مهر 1396

جلسه آموزشی توجیهی "بیماری قلبی و بـارداری

علل مرگ و میر مادران باردار و هدف از راه اندازی کلینیک قلب و بارداری در مرکز استان توسط آقای دکتر ذکایی ...

شنبه 29 مهر 1396

هفته ملی سلامت روان ( 24 لغایت 30 مهرماه)

شعار هفته سلامت روان که توسط WHO تحت عنوان: « سـلامت روان در محیـط کار» تعیین گردیده، به معنای پیشگیری از پیدایش مشکلات روانی در کارکنان و سالم سازی فضای روانی کار

شنبه 29 مهر 1396

سلامت بانوان ایران» که از 24 تا 30 مهرماه

پویش هفته ملی «سلامت بانوان ایران» همه ساله در هفته پایانی مهرماه با هدف اطلاع رسانی و حساس سازی گروههای مختلف جامعه در خصوص اولویتهای سلامت زنان

پنجشنبه 20 مهر 1396

همایش استانی گرامیداشت روز جهانی بهداشت محیط با شعار " کیفیت هوای آزاد "

آموزش و آگاه سازی مردم بویژه گروه های حساس در زمینه رعایت و حفظ سلامتی خود در زمان آلودگی هوا دارای اهمیت زیادی بوده ...

پنجشنبه 20 مهر 1396
مأموریت های حوزه معاونت بهداشتی

 خدمات و وظایف کلی

 ارتقاء سلامت مادران و کودکان و سالمندان  
تأمین زندگی بهینه در تمام طول عمر افراد جامعه
مدیریت و مراقبت بیماریهای واگیردار
مدیریت و مراقبت بیماریهای غیرواگیر 
مدیریت مراقبت از جراحات و صدمات و کاهش میزان بیماریهای ناشی از کار
مدیریت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع 
تأمین سلامت محیط و کار (کنترل و نظارت بر آب آشامیدنی، نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، سالم سازی محیط های کار) 
  توجه به سلامت روان
پیشگیری و آموزش در زمینه سوء مصرف دارو و مواد مخدر
مدیریت سلامت دهان و دندان
ترویج شیوه زندگی سالم
نظارت بر سلامت مدارس
توجه به مشکلات زیست محیطی (آلودگی آب ، هوا، خاک)
افزایش میزان دسترسی به مراقبت های بهداشتی اولیه
بهبود تغذیه جامعه
مدیریت بحران در شرایط اضطرار آموزش مهارتهای زندگی (فرزند پروری و حل مسئله، تفکر نقادانه، برقراری ارتباط و ...

استراتژیهای مرکز بهداشت استان

صیانت از استانداردهای مربوط به حوزه سلامت
هدایت و رهبری برنامه های سلامت
برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی مبتنی بر شواهد در رابطه با سلامت فردی و اجتماعی
مشتری مداری و پایبندی به تعهدات کشوری و استانی
استفاده از تکنولوژی و فناوری های روز برای اجرایی برنامه های سلامت محور
بهبود مستمر و کیفی شاخص های سلامت( زندگی طولانی، قدرت جسمی، ذهنی، روحی، عاطفی و اجتماعی بالا برای یک زندگی پویا و مثمر)
اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور کنترل و کاهش عوامل تهدید کننده سلامت(عوامل اجتماعی، زیست محیطی، بیولوژیک و ... )
   تلاش در راستای افزایش آگاهی عمومی از روش زندگی و مهارت کافی در خود مراقبتی
 
 نشانی : سنندج خیابان آبیدرستاد دانشگاه علوم پزشکی
تلفن تماس: 33235445  و 33234225 -087
دور نگار : 33287911 -087
دفتر معاونت بهداشتی : 33283003 - 087