هفته سلامت

هفته سلامت

شعار 1396سال

شعار 1396سال

شعار سال 1396

آخرین اخبار معاونت

زمانبندی آزمون دوازدهمین مرحله تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی

دوازدهمین مرحله تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشتی جهت شرکت دانشجویان و کارشناسان رشته بهداشت محیط...

چهارشنبه 31 خرداد 1396

جلسه اموزشی سامانه یکپارچه پایش برنامه عملیاتی

حوه وروداطلاعات خوداظهاری؛درج میزان پیشرفت؛درج دلیل انحراف وبارگذاری مستندات...

شنبه 20 خرداد 1396

کارگاه بسته جدید خدمات سلامت کودکان

• استخراج مشکلات احتمالی بسته های جدید سلامت کودکان

یکشنبه 7 خرداد 1396

کمیته دانشگاهی بیماری های منتقله از راه آب و غذا

گروه ها در تمامی رشته های مراکز بهداشتی و درمانی بصورت کاربردی و بر طبق علم روز با به کارگیری و انتخاب مدرسان توانا و دارای قدرت

دوشنبه 1 خرداد 1396

(فراخوان عمومی)

دومین آزمون تخصصی مسئولین فنی شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه ای

دوشنبه 1 خرداد 1396
مأموریت های حوزه معاونت بهداشتی

 خدمات و وظایف کلی

 ارتقاء سلامت مادران و کودکان و سالمندان  
تأمین زندگی بهینه در تمام طول عمر افراد جامعه
مدیریت و مراقبت بیماریهای واگیردار
مدیریت و مراقبت بیماریهای غیرواگیر 
مدیریت مراقبت از جراحات و صدمات و کاهش میزان بیماریهای ناشی از کار
مدیریت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع 
تأمین سلامت محیط و کار (کنترل و نظارت بر آب آشامیدنی، نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، سالم سازی محیط های کار) 
  توجه به سلامت روان
پیشگیری و آموزش در زمینه سوء مصرف دارو و مواد مخدر
مدیریت سلامت دهان و دندان
ترویج شیوه زندگی سالم
نظارت بر سلامت مدارس
توجه به مشکلات زیست محیطی (آلودگی آب ، هوا، خاک)
افزایش میزان دسترسی به مراقبت های بهداشتی اولیه
بهبود تغذیه جامعه
مدیریت بحران در شرایط اضطرار آموزش مهارتهای زندگی (فرزند پروری و حل مسئله، تفکر نقادانه، برقراری ارتباط و ...

استراتژیهای مرکز بهداشت استان

صیانت از استانداردهای مربوط به حوزه سلامت
هدایت و رهبری برنامه های سلامت
برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیابی مبتنی بر شواهد در رابطه با سلامت فردی و اجتماعی
مشتری مداری و پایبندی به تعهدات کشوری و استانی
استفاده از تکنولوژی و فناوری های روز برای اجرایی برنامه های سلامت محور
بهبود مستمر و کیفی شاخص های سلامت( زندگی طولانی، قدرت جسمی، ذهنی، روحی، عاطفی و اجتماعی بالا برای یک زندگی پویا و مثمر)
اتخاذ راهکارهای مناسب به منظور کنترل و کاهش عوامل تهدید کننده سلامت(عوامل اجتماعی، زیست محیطی، بیولوژیک و ... )
   تلاش در راستای افزایش آگاهی عمومی از روش زندگی و مهارت کافی در خود مراقبتی
 
 نشانی : سنندج خیابان آبیدرستاد دانشگاه علوم پزشکی
تلفن تماس: 33235445  و 33234225 -087
دور نگار : 33287911 -087
دفتر معاونت بهداشتی : 33283003 - 087