همکاران

معرفی همکاران
محمدکریم جوانمردی
سمت: مدیر  سلامت محیط و حرفه ای
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
 سابقه کار:  25 سال  
ایمیل: javanmardikarim@gmail.com
شماره تلفن: 087133244989
فروغ صمدنژاد
سمت: کارشناس مسئول بهداشت محیط
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس مهندسی بهداشت محیط
ایمیل: samadnezhad19@yahoo.com
شماره تلفن: 087133244989

 کمال ابراهیمی
سمت: کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای
ایمیل: ebrahimik2010@yahoo.com
شماره تلفن: 087133283001

محمدرضا بدوحی
سمت: کارشناس بهداشت محیط
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس مهندسی بهداشت محیط
ایمیل: reza.bedohi@yahoo.com
شماره تلفن: 087133283001
سید جمال الدین ابراهیمی
سمت: کارشناس پرتوها
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مهندس بهداشت محیط
ایمیل: ebrahimi.j89@gmail.com
شماره تلفن: 087133283001
لیلا ابراهیم زاده
سمت: کارشناس کنترل دخانیات و آلودگی هوا
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
ایمیل: Leila.e980@gmail.com
شماره تلفن: 087133283001
 آشتی نجیبی
سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای
ایمیل: ashtinajib@yahoo.com
شماره تلفن: 087133244989
مسعود عبداللهی
سمت: کارشناس بهداشت محیط
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس مهندسی بهداشت محیط
ایمیل: masood.abdollahi@yahoo.com
شماره تلفن: 087133283001
رامین خوش نیت
سمت: کارشناس بهداشت محیط
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
ایمیل: ramin_kh1975@yahoo.com
شماره تلفن: 087133283001
فرشاد ارغوانی
سمت: کارشناس بهداشت حرفه ای
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی ارگونومی
ایمیل: farshad_arghavani@yahoo.com
شماره تلفن: 087133283001