پزشک خانواده

برنامه پزشک خانواده

برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی از برنامه های مهم برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در بخش بهداشت و درمان کشور است .

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با مساعدت مجلس شورای اسلامی و با همکاری صمیمانه سازمان بیمه خدمات درمانی از اواخر اسفند ماه سال 83 طرح بسیج همگانی پزشک خانواده و بیمه روستائیان را آغاز کرده و بدین وسیله زمینه لازم برای ارائه هر چه بهتر خدمات بهداشتی درمانی به روستائیان را فراهم نموده است .

پزشک خانواده :

حداقل دارای مدرک دکترای حرفه ای پزشکی و مجوز معتبر کار پزشکی است .

پزشک خانواده در نخستین سطح خدمات ، عهده دار خدمات پزشکی سطح اول است .

تیم سلامت :

شامل : پزشک ، بهورز ، ماما یا پرستار ،کاردانهای بهداشتی و ...

خدماتی که در تعهد واحد پزشک خانواده قرار دارد :

بسته خدمات و مراقبت های سطح یک ، جهت پزشک خانواده در 5 بخش خلاصه می شود

پیشگیری ، آموزش و ارتقاء سلامت ، درمان اولیه و تدبیر فوریت ها ، ارجاع و مدیریت سلامت

الف : پیشگیری :

 1. سلامت خانواده و جمعیت : شامل ( سلامت مادران، سلامت کودکان، تنظیم خانواده، برنامه غربالگری سرطانهای زنان، برنامه سلامت سالمندان)
 2. مدیریت بیماریهای واگیردار
 3. ایمن سازی ( واکسیناسیون )
 4. مدیریت بیماریهای غیر واگیر
 5. غربالگری ( ریسک فاکتورهای شایع بیماریهای غیر واگیر، دیابت، پرفشاری خون )
 6. بهبود تغذیه جامعه
 7. سلامت محیط
 8. سلامت کار
 9. سلامت جوانان و مدارس
 10. سلامت دهان و دندان
 11. سلامت روان

 

ب : آموزش و ارتقای سلامت :

· آموزش :

 1. آموزش سلامت و ترویج بهداشت
 2. ترویج شیوه زندگی سالم

 

· ارتقای سلامت :

 1. افزایش محیطهای حامی سلامت
 2. افزایش سیاستهای حامی سلامت
 3. افزایش اقدام جامعه به سمت سلامت

 

ج : درمان اولیه و فوریت ها :

 1. ویزیت بیماران
 2. اقدامات ساده جراحی و بالینی
 3. تزریقات
 4. پانسمان
 5. ویزیت در منزل ( در شرایط خاص)
 6. مشاوره
 7. درمان سوء مصرف مواد
 8. فوریت ها

 

د) خدمات ارجاع :

 1. ثبت نام جمعیت تحت پوشش و تشکیل پرونده سلامت
 2. ثبت اطلاعات هر بار مراجعه فرد در پرونده سلامت
 3. ارجاع مراجعین نیازمند به سطوح بالاتر
 4. پیگیری بیماران
 5. پیگیری دریافت بازخورد از سطوح ارجاع
 6. تنظیم و ارائه گزارشهای مورد نیاز
 7. تبادل اطلاعات با پزشکان خانواده دیگر

 

ه ) مدیریت سلامت :

 1. ثبت داده ها و مدیریت اطلاعات سلامت افراد و جمعیت تحت پوشش
 2. اقدام به حل مسائل بهداشتی از طریق همکاریهای درون بخشی و بین بخشی
 3. تلاش در حل مسائل سلامت جامعه از راه جلب مشارکت مردمی
 4. همکاری در اجرای برنامه های استانی و کشوری
 5. همکاری در برنامه های مقابله با بلایای طبیعت و عضویت در تیم های مذکور
 6. پایش و ارزشیابی خدمات تیم سلامت

 

سطوح خدمات :

1- سطح اول :

که در آن تیم سلامت (بهورز ، پزشک عمومی و ماما) سلسله ای از مراقبتها و خدمات را بطور سرپایی عرضه می کنند و در صورت لزوم شخص را به سطح دوم ارجاع می دهند .

2- سطح دوم :

که در آن پزشکان متخصص، ارجاع شدگان پزشک خانواده را می پذیرند و پس از تشخیص و درمان اعم از سرپایی یا بستری نتیجه را به پزشک خانواده اعلام می کنند .

3- سطح سوم :

که در آن پزشکان فوق تخصص در رشته های مختلف ، سرپایی یا بستری خدمات و مراقبتهای مخصوص را ارائه می کنند