مسوول دفتر معاونت درمان

مسوول دفتر معاونت درمان

 
 
 نام و نام خانوادگی :  سید کیوان زرنشان
مسئول روابط عمومی معاونت درمان
 دانش آموخته کامپیوتر
کارشناس مدیریت اجرایی
 
سوابق کاری:
 
مسئول دفتر مدیریت و معاونت درمان
 
 
 شرح وظایف
 

دریافت نامه ها، اوراق و پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در دفاتر مربوطه

تفکیک و توزیع نامه ها و گزارشات ، فکس های دریافتی و سایر مکاتبات بین افراد و واحد مربوطه و پیگیری آنها

ابلاغ دستورات صادره از سوی معاونت به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه برحسب خط مشی تعیین شده و درصورت لزوم پیگیری آنها

تهیه لیست متقاضیان ملاقات و تنظیم اوقات جلسات که در دفتر معاونت تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در ملاقات یاجلسه

پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و درصورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقامات ذیربط امکان پذیر است

ارتباط مستقیم با کلیه ادارات استان و شهرستانها

-         نظارت بر فعالیت تایپ

-         هماهنگی جهت برگزاری همایش ها، کارگاه ها و جلسات

-         تلاش در جهت توسعه فردی و واحد مربوطه

-         انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق