تماس با ما

راه های تماس

مسؤول اداره ارتقاء خدمات و تعالی خدمات بیمارستانی معاونت درمان: روزیتا مرادی

آدرس ایمیل: cg.kordestan@yahoo.com

 تلفن: 33232555– 087

 آدرس: سنندج میدان آزادی-خیابان حسن آباد-معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی-طبقه 3 اداره حاکمیت بالینی

 

امور بیمارستانها