شرح وظایف

کارشناس نظارت - واحد رادیولوژی
 1. ابلاغ دستورالعمل های ارسالی از وزارت متبوع و سازمان انرژی اتمی کشور به واحدهای تابعه
 2.  نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده توسط امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی کشور
 3.  جمع آوری و بررسی فرم های درخواست فوق العاده کار با اشعه ، تاییدیه پرتوکاری و درخواست سنوات ارفاقی پرتوکاران و هماهنگی جهت برگزاری کمیسیون ماده 20 دانشگاه
 4. بررسی و ارسال مدارک متقاضیان دریافت سنوات ارفاقی کار با اشعه به امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی و پیگیری آن
 5. بررسی مدارک مراکز دولتی و خصوصی متقاضی دریافت مجوز نصب یا دریافت و تمدید مجوز کار با اشعه و تایید و ارسال آن به معاونت بهداشتی دانشگاه
 6. تدوین دستورالعمل های حفاظت در برابر اشعه با همکاری مسوول فیزیک بهداشت کل دانشگاه و ارسال به کلیه مراکز تحت پوشش
 7.  برگزاری دوره های آموزشی شغلی و تخصصی جهت آموزش یا بازآموزی مطالب به پرتوکاران استان
 8. پیگیری مشکلات واحدهای تصویربرداری سطح استان و ارایه راه حل یا انعکاس آن به مقام ذیربط
 9. شرکت در برنامه اعتباربخشی دانشگاه
 10. تهیه فرم و چک لیست مورد نیاز جهت بازدید از مراکز تحت پوشش
 11. بازدید دوره ای از کلیه واحد ها و مراکز تحت پوشش جهت بررسی وضعیت ایشان و رفع مشکلات احتمالی
 12. بازدید از موسسات ، مطب ها و مراکز رادیولوژی خصوصی و صدور تاییدیه های لازم جهت اخذ پروانه بهره برداری ایشان
 13. توزیع و تقسیم نیروهای استخدامی ، قراردادی ، طرحی و پیام آوران بهداشت در مراکز مورد نیاز
 14. درخواست جذب نیروهای استخدامی یا قراردادی برای مراکز تحت پوشش
 15. بررسی درخواست های انتقالی ، ماموریت و... پرتوکاران و انجام اقدام لازم
 16. ررسی آمار ماهیانه کلیشه مصرفی و تعداد مراجعه کنندگان واحد های تحت پوشش و برنامه کاری پرسنل   
امور بیمارستانها