خلاصه ای از تاریخچه پیوند اعضا از مرگ مغزی در ایران

خلاصه ای از تاریخچه پیوند اعضا از مرگ مغزی در ایران
 
 
 

خلاصه ای از تاریخچه پیوند اعضا از مرگ مغزی در ایران

 تاریخچه پیوند اعضا از مرگ مغزی در ایران به قبل از انقلاب و حدود 50 سال پیش بر می گردد . همگام با توسعه چشمگیری که بعد از انقلاب در زمینه پیوند کلیه صورت گرفت ،متخصصین و مسئولین برای ایجاد زمینه مناسب جهت پذیرش عمومی ، کسب فتاوی و تصویب قوانین لازم جهت استفاده از اعضا مبتلایان مرگ مغزی تلاش نمودند.

همچنان که بعد از استفتاءاز حضرت امام خمینی (ره) و کسب اجازه و بنا بر فرمایش ایشان « بر فرض مذکور چنانچه حیات انسان دیگری متوقف بر این باشد با اجازه صاحب قلب یا کبد و امثال آن جایز است ». بصورت موردی پیوندهای قلب ، کلیه و کبد متبلایان مرگ مغزی در شیراز و بیمارستانهای شریعتی ، امام خمینی (ره) و سینا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت . در سال 1372 لایحه اجازه پیوند اعضای بدن فوت شدگان در موارد خاص تقدیم مجلس گردید ولی به تصویب نرسید . تا اینکه در پی فتاوی روحانیون و علمای عظام مبنی بر مجاز بودن این امر براساس نیاز جامعه فعلی ، مجلس شورای اسلامی نیزطرح پیوند اعضا از مرگ را در آبان ماه 1378 به تصویب مقدماتی و در 17 فروردین ماه 1379 در مجلس ششم مطرح و به تصویب نهایی رساند اما با سکوت ماندن اعلام نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی با تاخیر و در تاریخ 24 خرداد سال 1379 طبق مقررات به عنوان قانون توسط ریاست مجلس ابلاغ گردید.

در سال 1379 پروتکل مرگ مغزی به دستور وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ گردید . بعد از تصویب قانون، آیین نامه اجرایی این قانون تنظیم شد که در جلسات متعدد کارشناسی و بعد از مراجعات مکرر به مراجع ذیصلاح در تاریخ 25 اردیبهشت سال 1381 در هیئت دولت تصویب گردید. در طی فاصله تصویب قانون و آیین نامه اجرایی آن ، بنا به حکم وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری مرکز مدیریت پیوند و دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران طرح پایلوت پیوند از جسد به اجرا در آمد . همچنین در همان زمان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز فراهم آوری عضو از کادآور و پیوند کبد و کلیه که از سال 1372 توسط دکتر سید علی ملک حسینی آغاز گردیده بود با سرعت بیشتری به فعالیت خود ادامه داد . با تصویب آیین نامه اجرایی قانون در پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است « زمینه توسعه آن فراهم و در سال 1381 شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی ایران طراحی و به تدریج اجرای آن در تهران و شهرستانها شکل گرفت و در سال 1382 با اعلام آیین نامه در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی و تصویب قطعنامه هایی در رابطه با همکاری دانشگاه ها و ایجاد واحد شناسایی مرگ مغزی و واحدهای فراهم آوری اعضاء پیوندی ،زمینه برای توسعه کشوری و انسجام آن فراهم گردید.

 
امور بیمارستانها