اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

.

اداره تجهیزات پزشکی در یک نگاه
خط مشی های اداره کل تجهیزات پزشکی
- اداره کل تجهیزات پزشکی متعهد می گردد در اجرای کلیه وظایف محوله حفظ سلامت جامعه را مدنظر دارد.
- اداره کل تجهیزات پزشکی متعهد می گردد با آگاهی از نقش مهمی که این تجهیزات در سلامت و حفظ جان بیماران و کاربران دارد و به منظور صیانت از جان و مال آنان، تمامی کوشش خود را جهت ارائه تجهیزات پزشکی با کیفیت، ایمن، اثربخش، در دسترس و با قیمت مناسب به کار می‌بندد.
- اداره کل تجهیزات پزشکی متعهد می گردد تمامی سعی و تلاش خود را برای بهبود خدمات ارائه شده بکار می بندد.
- اداره کل تجهیزات پزشکی متعهد می گردد در راستای افزایش اعتبار مجوزهای صادره در سطح ملی و بین‌المللی تمام تلاش خود را بکار می بندد.
- اداره کل تجهیزات پزشکی متعهد می گردد به فرایندهای پس از فروش تجهیزات پزشکی از قبیل گزارش رویدادهای ناخواسته ، اقدامات اصلاحی، فراخوان و خدمات پس از فروش و نظارت بر این فعالیت‌ها بیش از پیش اهمیت خواهد داد.
- اداره کل تجهیزات پزشکی متعهد می گردد در چارچوب قوانین، حمایت از تولیدات داخلی باکیفیت و مورد تایید را در اهم فعالیت‌های خود قرار می‌دهد.
-
اخبار
تاکنون اطلاعاتی ثبت نشده است.