شرح وظایف

شرح وظایف
 
 
واحد بررسی شکایات
 
بررسی کلیه شکایات مردمی و نهادهای دولتی نسبت به امورات مربوط به درمان، تحقیق و تهیه گزارش و حل مشکلات مربوطه و ارجاع پرونده‌های مشکل دار به تعزیرات حکومتی از طریق کمیسیون ماده 11 مستقر در دانشگاه