رهبری
.

.

آخرین اخبار
برگزاری کارگاه آینده در کسب و کار سه‌شنبه 22 آبان 1397
معاونت تحقیقات و فناوری با همکاری دفتر یوسرن در دانشگاه علوم پزشکی کردستان مجموعه کارگاه های فناوران نسل هزاره برگزار مینماید ادامه خبر
برگزاری کارگاه منطقه ای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان چهارشنبه 2 آبان 1397
برگزاری کارگاه منطقه ای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه خبر
قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از بند ک ماده 2 "آیین نامه تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد های درخشان" چهارشنبه 14 شهریور 1397
قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از بند ک ماده 2 "آیین نامه تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد های درخشان" ادامه خبر