رهبری
.

.

آخرین اخبار
اعلام مقادیر جدید Impact Factor مجلات علوم پزشکی کشور یکشنبه 23 تیر 1398
اعلام مقادیر جدید Impact Factor مجلات علوم پزشکی کشور ادامه خبر
اولین مدرسه تابستانه ملی نانو شنبه 28 اردیبهشت 1398
سازمان متخصصان نانو(NEO) با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نظر دارد در راستای ترویج علوم و فنون نانو با دیدگاه استارت آپی و با تاکید بر کارآفرینی دانش بنیان در حوزه علوم و فنون نانو اولین مدرسه تابستانه ملی نانو را در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار می نماید ادامه خبر
بند ک ماده 2 آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398
قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از بند ک ماده 2 آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان هر سه ماه یکبار انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر طبق آیین نامه مذکور صورت می گیرد. ادامه خبر