رهبری

معاون پژوهشی

معاون پژوهشی

دکتر فرزین رضاعی در سال 1349 در خانواده­ای مذهبی در سنندج به دنیا امد و از همان زمان کودکی با مفاهیم دین مبین اسلام آشنا گردید. در سال 1367 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شد.  خدمت سربازی را در شهرستان قروه به عنوان پیام­آور بهداشت سپری نمود و در سال 1377 به عنوان معاون پیشگیری سازمان بهزیستی استان کردستان منصوب گردیدند. در سال 1379 به عنوان مدیرکل آن سازمان برگزیده و در همان دوران مقدمات فعالیت سازمانهای غیردولتی در زمینه پیشگیری از اعتیاد را فراهم آورد. در سال 1382 با قبولی در رشته روانپزشکی از سمت مدیریت بهزیستی استعفا و در سال 1385 با کسب رتبه اول در آزمون دانشنامه روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ­التحصیل گردید. در سال 1387 به عنوان هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان پذیرفته  و با کمک همکاران در گروه روانپزشکی مقدمات پذیرش دستیار رشته روانپزشکی را فراهم نمودند .ایشان در طول فعالیت به عنوان هیئت علمی در راه اندازی دوره های آموزش رواندرمانی نقش بسزایی داشته­اند. در سال 1392 به رتبه دانشیاری ارتقا پیدا نمودند. 
 
 جهت دریافت رزومه جناب آقای دکتر فرزین رضاعی کلیک نمایید.