رهبری

همایش ها

همایشها و سمینارها

 

نام همایش

زمان برگزاری

مکان برگزاری

آدرس پایگاه اطلاع رسانی

کنگره بین المللی و میان دوره ای جراحان مغزواعصاب ایران

24الی26 آبان 96

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://congress.umsu.ac.ir

دومین کنگره سلامت مردان-ناباروری مردان

2 الی 4 اسفند 96

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

   چهارمین کنگره سراسری باکتری شناسی پزشکی ایران

26الی28 مهرماه96

دانشگاه علوم پزشکی بابل

-

هفدهمین کنگره بین المللی جراحی های درون منطقه مدیترانه خاورمیانه

3الی 5 آبان ماه96

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

www.imiso@mui.ac.ir

 همایش پیشگیری از خشونت ،چالش ها و راهکارها        - استان کرمان -
نظرسنجی
به نظر شما مطالب موجود در این صفحه برای افزایش اطلاعات شما مفید است ؟


[Results]