رهبری

همایش ها

همایشها و سمینارها

نام همایش

زمان برگزاری

مکان برگزاری

آدرس پایگاه اطلاع رسانی

اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان

30-29 خرداد 97

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

http://www.echel.ir

کنگره کشوری علوم پرتو((نقش پرتو در تشخیص و درمان))

19و20 اردیبهشت 97

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

http://ncrs.rums.ac.ir

 همایش پیشگیری از خشونت ،چالش ها و راهکارها       

-

 استان کرمان

 -

اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت

19 لغایت 20

 اردیبهشت 97

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

-

پانزدهمین کنگره سراسری بیوشیمی و ششمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی

5تا8 شهریور97

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

-

چهاردهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران

6اردیبهشت 97

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

www.icia.ir

دومین کنگره سراسری روانشناسی و آسیبهای روانی ،اجتماعی

16الی17 تسفندماه 96

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

http://psycho96.zaums.ac.ir

دومین کنگره بین المللی التهاب سیستم عصبی و دومین دانشجویی علوم اعصاب

28تا30فروردین 97

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://cong-inic2018.mums.ac.ir/fa

نظرسنجی
به نظر شما مطالب موجود در این صفحه برای افزایش اطلاعات شما مفید است ؟


[Results]