رهبری

کارشناسان گروه

افراد
بیان حسین زاده
پروین الهیاری
مسعود مرادی
جهت مشاهده اطلاعات تماس با هر یک از کارشناسان گروه بر روی نام آنها کلیک نمایید.
معاونت تحقیقات و فن آوری